Uvođenje eura neće nepovoljno utjecati na kredite i depozite

Ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati biti izmijenjeni zbog prelaska na euro

11.07.2022.