Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom

Svrha Smjernica je pružiti informacije poslovnim subjektima o aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom

11.05.2022.