Snažno porasla podrška euru u Hrvatskoj

Rezultati najnovije ankete Eurobarometra pokazuju da u Hrvatskoj podrška europskoj ekonomskoj i monetarnoj uniju i euru kao jedinstvenoj valuti kontinuirano raste pa je tako zabilježen porast podrške s 52% u ljeto 2022., na 63% u siječnju, i 68% u svibnju/lipnju 2023.

21.07.2023.