Kako će poslodavci dvojno iskazivati plaće na platnim listama i obračunati plaću za prosinac 2022.?

Ukupan iznos isplaćen radniku na račun, na ispravi o isplati plaće treba biti iskazan i u kuni i u euru

11.07.2022.