Dvojno iskazivanje cijena ključna mjera za zaštitu potrošača

Poslovni subjekti i drugi obveznici, potrošačima moraju iskazati svoje cijene i u kunama i u eurima

11.07.2022.