Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj

Na konferenciji će biti predstavljena Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj koju su pripremili HNB i Vlada RH

30.10.2017.