Što će se dogoditi s kreditima i depozitima koji su nominirani u kunama kada uvedemo euro?