Prikazuje li se fiksni tečaj konverzije nakon 1. siječnja 2023. obratno?