Je li potrebno mijenjati ugovore o radu budući da su u njima navedeni iznosi plaće u kunama?