Hoće li biti potrebno sklopiti dodatke ugovorima o leasingu nakon datuma uvođenja eura?

Neće biti potrebno sklapati dodatke ugovorima o leasingu budući da sve odredbe ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kunama preračunati u one u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.