Moraju li se cijene za jedinicu mjere dvojno iskazivati?

Potrebno je dvojno istaknuti cijene za jedinicu mjere, posebice uzme li se u obzir da se obveza isticanja cijene za jedinicu mjere odnosi u prvom redu na onu robu koju potrošači najviše svakodnevno i kupuju (primjerice hrana, deterdženti, dječje pelene, proizvodi za njegu lica i tijela itd.), zbog čega je potrošačima potrebno omogućiti što višu razinu informiranosti o odnosu cijena postojeće valute (kuna) i buduće valute (euro).

Cijenu za jedinicu mjere nije potrebno dvojno istaknuti tijekom posebnih oblika prodaje (akcije, rasprodaje, roba s greškom) kao ni u slučajevima navedenima u Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (članak 6. stavak 2.), primjerice za proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara, voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju i dr.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.