Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

Plan se nadovezuje na Eurostrategiju, a njegovo je glavno načelo zaštita potrošača

24.12.2020.