Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Cilj je jednoobrazno postupanje subjekata opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom

09.03.2022.