Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

09. ožujka 2022.

Ministarstvo financija glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Osnovna zadaća ovog Koordinacijskog odbora jest omogućiti nesmetan prijelaz javnih financija i državne statistike na euro te osigurati da sva tijela koja su uključena u sektor opće države na vrijeme prilagode svoje informatičke i računovodstvene sustave za poslovanje u novoj valuti.

Slijedom navedenog, Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je dokument Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem jednoobraznog postupanja subjekata opće države u njihovim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom kao službenom valutom. Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju subjekte opće države te o vremenskom okviru uvođenja eura zajedno sa konkretnim primjerima.

Dokument je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja i dodatne informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koja se tiču poslovanja subjekata opće države zaprimaju se na euro2023@mfin.hr.

Želite znati više?

Top tagovi (Poduzetnici)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.