Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u prosincu 2023.

05. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u tri pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga.

1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.

Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec prosinac 2023. možete pogledati ovdje.  Izvor: Državni zavod za statistiku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini obrađuje i objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.

Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,37 kuna), u studenom 2023.  1.009,59 eura (7.606,76 kune), a u prosincu 2023. vrijednost košarice iznosi 1.010,29 eura (7.612,03 kuna). 

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u prosincu 2023. u odnosu na studeni 2023. godine povećane su za 0,1%, a cijene košarice u prosincu 2023. u odnosu na rujan 2022. povećane za 6,9% a na godišnjoj razini u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. prosječne cijene povećane su za 6,6%.

Najveći doprinos ukupnom mjesečnom povećanju iznosa vrijednosti košarice od 0,1% u prosincu u odnosu na studeni 2023. došao je zbog povećanja maloprodajnih cijena kod devet grupa proizvoda i usluga košarice.

Učinak ukupnog poskupljenja vrijednosti košarice u prosincu umanjen je zbog pojeftinjenja kod sedam skupina proizvoda u prosincu u odnosu na studeni 2023.

Analizirajući cijene košarice dolazimo do zaključka da je već od prvog kvartala 2023. godine došlo do smanjenja cijena ulja, mlijeka, jaja i mesa što se može pripisati Vladinim mjerama za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, a u srpnju je zbog sezonskog karaktera došlo i do smanjenja cijena povrća. Od rujna i listopada 2023. izraženo je smanjenje cijena kod još većeg broja proizvoda zahvaljujući Odluci o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Vlade RH („Narodne novine“, broj: 107/2023-1531) koja je stupila na snagu 18. rujna 2023.

a) Ukupan porast cijena vrijednosti košarice u prosincu u odnosu na studeni 2023. zabilježen je kod sljedećih devet skupina proizvoda i usluga košarice:

Cijena kokošjih jaja na mjesečnoj razini, u prosincu u odnosu na studeni porasla je za 1,9% pa tako cijena 10 komada kokošjih jaja u prosincu 2023. iznosi 2,69 eura (20,30 kuna). Ta cijena je u odnosu na rujan prošle godine veća za 15,9% kada je iznosila 2,32 eura (17,46 kune), ali istovremeno ako promatramo na godišnjoj razini, u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. cijena je smanjena za 5,9%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U skupini Proizvodi za osobnu higijenu i njegu u prosincu u odnosu na studeni nakon prošlomjesečnog pada cijena, zabilježen je porast cijena za 1,4%. U tome je cijena četkice za zube povećana 3,9%, kreme za lice za 3,4%, gela za tuširanje za 1,1% te cijena paste za zube u tubi za 0,8%. Istovremeno je u ovoj skupini smanjena cijena tekućeg sapuna s pumpicom za 4,0% i  cijena šampona za kosu za 0,8% na mjesečnoj razini.

Cijene u Skupini Alkoholna pića porasle su za 1,2%. U prosincu u odnosu na studeni došlo je do porasta cijena bijelog vina za 1,5%, a cijena svijetlog piva u boci nije se mijenjala u odnosu na studeni.

Skupina Ugostiteljske usluge bilježi porast cijena u prosincu u odnosu na studeni i to za 1,1%. U toj skupini na mjesečnoj razini porasle su cijene porcije juhe za 1,4%, porcije špageta za 1,2%, porcije bečkog odreska s prilogom za 1,2%, porcije pizze srednje za 0,9%, šalice kave espresso za 0,6% te cijene 2 dl voćnog soka za 0,4%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Skupina Ribe i riblji proizvodi bilježi porast cijena u prosincu na mjesečnoj razini za 0,6% u kojoj je zabilježen porast cijena smrznutog filea oslića za 2,3% dok je istovremeno smanjena cijena sardina u ulju bez dodataka za 3,4% i tune bez dodataka u konzervi za 0,3%.

Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica u prosincu u odnosu na studeni 2023. porasle su za 0,5%. Unutar te skupine su povećane cijene bijele riže za 3,1% i kukuruznih pahuljica za 0,3%.  Cijene krafni smanjene su za 1,4%, pšeničnog brašna bijelog za 1,3% i miješanog kruha za 0,6%. Ostale cijene u ovoj skupini nisu se mijenjale u prosincu u odnosu na studeni: cijene pšenične krupice obične, kruha od bijelog pšeničnog brašna, polubijelog kruha, peciva, tosta i tjestenine.

Cijene u skupini Ostale usluge porasle su za 0,3%. Tome je pridonio porast cijena: ulaznica za kino za 6,1%, usluga pedikera za 1,6%, kemijskog čišćenja košulja za 1,3%, kemijskog čišćenja hlača 1,0%, redovnog godišnjeg servisa plinskog bojlera za 0,8%, strojnog pranja automobila izvana za 0,8% te ženskog šišanja sa pranjem kose i fen frizurom za 0,2%. Ostale cijene u ovoj skupini nisu se mijenjale u prosincu u odnosu na studeni: cijene muškog šišanja bez pranja kose, klasične masaže cijelog tijela, ulaznica za kazalište, mjesečne članarine za korištenje teretane, ulaznica za bazen, tečaja stranog jezika i naknade za vođenje tekućeg računa.

U skupini Bezalkoholnih pića cijene su porasle za 0,1%. Porast cijena zabilježen je kod čaja u filter vrećici za 1,6% i mljevene kave s kofeinom za 1,3%. Kod svih ostalih proizvoda koji se nalaze u ovoj skupini zabilježeno je sniženje cijena. Primjerice cijena mineralne gazirane vode u plastičnoj boci snižena je za 1,1%, prirodne negazirane mineralne vode u plastičnoj boci za 1,1%, prirodnog voćnog soka za 1,1%, gaziranog bezalkoholnog napitka za 0,5% te voćnog sirupa za 0,3%.

Proizvodi i usluge u skupni Zdravlje na mjesečnoj razini u prosincu u odnosu na studeni 2023. bilježe porast cijena za 0,1%. U tome je porasla cijena sirupa za ublažavanje kašlja za odrasle za 0,4%, cijena tableta za snižavanje tjelesne temperature za 0,3% i cijena stomatološke usluge čišćenja zubnog kamenca u privatnoj praksi za 0,3%. Cijene laboratorijske pretrage krvne slike i cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja ostale su iste kao u studenom.

b) Da bi porast cijena košarice u prosincu bio tako mali na mjesečnoj razini pridonio je pad cijena slijedećih skupina proizvoda i usluga:  
Skupina Ulja i masti bilježi pad cijena u prosincu u odnosu na studeni za 4,0%. U okviru ove skupine snižena je cijena maslaca za 6,3% i cijena suncokretovog ulja za 1,4% (cijena ulja na godišnjoj razini snižena je za 27,4%), dok je cijena stolnog margarina ostala ista kao u studenom 2023.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cijene u skupni Voće nastavljaju bilježiti pad cijena nakon nekoliko uzastopnih mjeseci. Tako i u prosincu u odnosu na studeni cijene su pale za 3,2%. U toj skupini najviše je pala cijena naranči za 14,4% i cijena limuna za 2,9%, dok su cijene jabuka su porasle za 4,2%, a cijene banana su porasle za 3,6%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi u prosincu u odnosu na studeni 2023. zabilježen je pad cijena za 1,9% (na godišnjoj razini cijene su snižene za 12,8%). Po proizvodima u skupini snižena je cijena sirnog namaza bez dodataka za 2,6%, polutvrdog sira za 2,2%  i trajnog mlijeka za 1,0%, dok se cijene svježeg mlijeka i cijene običnog jogurta u čašici nisu mijenjale.

U skupini Proizvoda za čišćenje i održavanje na mjesečnoj razini zabilježen je pad cijena i to za  1,8%. Tome su pridonijele niže cijene deterdženta za strojno pranje rublja koje su snižene za 2,1% i cijene tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa smanjene su za 0,7% u prosincu u odnosu na studeni.

Skupina Meso i mesni proizvodi bilježi pad cijena u prosincu u odnosu na studeni za 0,9%. Pad cijena zabilježen je kod cijena mortadele za 4,3%, slanine za 2,7%, čajne kobasice za 2,5%, šunke u ovitku za 1,0%, posebne salame za 0,4%, svinjskih kotleta sa kostima za 0,2%. Istovremeno su povećane cijene telećih rebara za 5,2%, paštete za 1,7%, hrenovki bez dodataka za 1,1%, junetine s kostima za 0,9% i svinjskog buta bez kosti za 0,9%, dok se cijene pileta nisu mijenjale.

Nakon značajnog sniženja cijena povrća prošlih mjeseci i u prosincu u odnosu na studeni skupina  Povrće bilježi pad cijena za 0,6%. Tome najveći doprinos daju niže cijene: rajčica za 8,1%, crvenog luka za 6,0%, krumpira za 3,1%, tikvica za 1,8%, konzerviranih krastavaca za 0,8%, šampinjona za 0,6% i brokule za 0,3%. Povećane su cijene slatkog zelja za 12,3%, paprike za 6,3%, mrkve za 1,0% i suhog graha za 0,9%  u odnosu na studeni 2023.

U prosincu 2023. u odnosu na studeni u skupini Ostali prehrambeni proizvodi zabilježen je pad cijena za 0,3%. Tome je pridonio pad cijena: majoneze u vrećici za 4,5%, šećera za 1,6%, prirodnog meda za 1,4% i napolitanki za 1,0%. U skupini su povećane cijene: džema za 3,5%, kuhinjske soli za 1,2%, mliječne čokolade bez dodataka za 1,0%, dječje instant hrane za 0,9%, čipsa u vrećici za 0,5% i vegete obične za 0,5%.

Izvor: Državni zavod za statistiku – Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za prosinac 2023. su kako slijedi:

3. Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje na jednom mjestu informacije o kretanju maloprodajnih cijena osnovnih 78 kategorija proizvoda koji čine osnovnu potrošačku košaricu. Podatke je moguće pretraživati kroz različite filtere, prema trgovcu, prema kategoriji proizvoda te prema filterima: pojeftinilo, poskupilo, na akciji, zadržalo cijenu. Cijene se ažuriraju svakih 15 dana, odnosno 15-tog u mjesecu te zadnji dan u mjesecu i uspoređuju u odnosu na 31. prosinac 2022. za trgovačke lance koji redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu (KTC, Tommy, Konzum).

Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.