Od sljedeće godine zamjena kuna moguća samo u HNB-u

15. prosinca 2023.

Od 1. siječnja 2024. banke, Financijska agencija (Fina) i HP-Hrvatska pošta d.d. prestaju pružati uslugu zamjene kune, a novčanice i kovanice kune moći će se zamijeniti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Prilikom zamjene kune u euro u Hrvatskoj narodnoj banci neće biti ograničenja u količini koja se mijenja niti naknade za zamjenu. Hrvatska narodna banka će trajno mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.

Građani će moći preostale kune zamijeniti osobnim dolaskom na šalter Hrvatske narodne banke, na adresi Zagreb, Franje Račkoga 5, a iznosi manji od 15.000,00 kuna moći će se, na osobnu odgovornost, dostaviti na zamjenu i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb. Za zamjenu gotovog novca kune u iznosu od 40.000,00 kuna i većem, ili u broju kovanica koji je veći od 1000 (tisuću) komada, potrebno je prethodno najaviti svoj dolazak na adresu elektroničke pošte gotov.novac@hnb.hr, uz navođenje iznosa gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti. Ostali uvjeti zamjene kune u euro u Hrvatskoj narodnoj banci bit će do kraja ove godine objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Na dan 14. prosinca ove godine od 500.000.000 komada novčanica koje su bile polovicom 2022. u optjecaju i pričuvama Hrvatske narodne banke, vraćeno je oko 438.600.000, odnosno 88%, ali od 3 milijarde kovanica u optjecaju vratilo se tek 760.500.000, odnosno 25%. Na dan 13. prosinca ove godine u optjecaju je bilo 4,66 milijarde kuna, što znači da je to preostala količina gotovog novca kune koju još naši građani mogu zamijeniti. Ako ovaj podatak o preostaloj vrijednosti kune u optjecaju usporedimo s 14,7 milijardi kuna, koliko je bilo u optjecaju na kraju prošle godine,  riječ je o smanjenju od oko 68%. Napominjemo da, unatoč tome što se količina gotovog novca smanjuje dosadašnja iskustva zemalja koje su uvele euro pokazuju da se nikada ne zamijeni cjelokupan gotov novac bivše valute.

Nakon povlačenja, kovanice kune se čuvaju u objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine. Novčanice kune se paralelno s povlačenjem iz optjecaja pohranjuju u trezore Hrvatske narodne banke te sukcesivno uništavaju na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihovog uništavanja i koji broje svaki izrezani primjerak.

Želite znati više?

Top tagovi (Etički kodeks)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.