Trgovinama, kafićima i ostalim poslovnim subjektima nije dozvoljeno zaokruživanje cijena naviše

Zaokruživanje naviše u suprotnosti je s pravilima zaokruživanja i protivno je načelu zaštite potrošača

11.07.2022.