Trgovinama, kafićima i ostalim poslovnim subjektima nije dozvoljeno zaokruživanje cijena naviše

11. srpnja 2022.

Poslovni subjekti mogu i moći će sniziti cijenu koju naplaćuju potrošaču, tj. nakon preračunavanja iz kune u euro cijenu u euru zaokružiti naniže, međutim zabranjeno je zaokruživanje naviše. To je u suprotnosti s pravilima zaokruživanja i protivno je temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, a osobito načelu zaštite potrošača.

U razdoblju dvojnog iskazivanja novoformirana snižena cijena zaokružena naniže mora biti ispravno preračunata, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu.

Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu koje je dobrovoljno i besplatno. Pozivaju se sve tvrtke koje posluju u direktnom odnosu s potrošačima da se pridruže inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na internetskoj stranici www.euro.hr.

Želite znati više?

Top tagovi (Poduzetnici)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.