Može li se za vrijeme dvojnog iskazivanja cijena plaćati i kunama i eurima?