Može li se za vrijeme dvojnog iskazivanja cijena plaćati i kunama i eurima?

Za vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine plaćanje se vrši isključivo u kuni koja je službena valuta Republike Hrvatske. Od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. plaćanje vrši u eurima.

Iznimno, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura. Tijekom ovog razdoblja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja u svakom je slučaju dužan ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Isključivo kada nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i eura.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.