Moraju li se cijene za jedinicu mjere dvojno iskazivati?