Kada započinje obveza dvojnog iskazivanja na platnim listama?