Kada započinje obveza dvojnog iskazivanja na platnim listama?

Kako će obveza dvojnog iskazivanja, prema planiranome, započeti 5. rujna 2022., ako se plaća za kolovoz 2022. isplaćuje nakon 5. rujna 2022., treba biti dvojno iskazana tako da se ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće iskaže i u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije ju dužan dvojno iskazati.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.