Hoće li na platformi ePorezna postojati zaseban obrazac u eurima?

Na ePoreznoj neće postojati obrasci u eurima. Sa svih obrazaca bit će maknuta naznaka valute. Na početnim ekranima za popunjavanje obrazaca bit će navedena informativna poruka da ovisno o obračunskom razdoblju za koji se navedeni podnose iznosi su u kuni odnosno euru.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.