Hoće li se mijenjati blagajnički maksimum?

Intencija Ministarstva financija, Porezne uprave jest izmjena Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom tako da se usklade iznosi blagajničkog maksimuma, a sve u svrhu olakšavanja poslovanja poreznim obveznicima odnosno obveznicima fiskalizacije, uzimajući u obzir postupanja u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH vezano uz razdoblje pojednostavnjene posredne predopskrbe. Važno je istaknuti da su obveznici fiskalizacije dužni gotov novac, iznad visine blagajničkog maksimuma koji je propisan odredbama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, primljen tijekom dana na bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućega radnog dana. Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (“Narodne novine”, br. 133/2012., 115/2016., 106/2018., 121/2019. i 138/2020.) propisane su kazne za porezne prekršaje, i to ako obveznik fiskalizacije iznos primljene gotovine ne položi na račun prema odredbama članka 28. istog Zakona te ako ne odredi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s odredbama članka 29. Zakona.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.