Imaju li pravni subjekti, koji inače imaju model B2B, obvezu dvojno iskazivati cijene pri fakturiranju prema fizičkim osobama (B2C)?

Ako je riječ o potrošaču koji je prema definiciji Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine”, br. 19/2022.) svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, dvojno je iskazivanje obvezno.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.