Kako će raditi bankomati poslovnih banaka od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023.?

Bankomati poslovnih banaka najznačajniji su kanal opskrbe gotovinom u kunama u RH, a bit će i ključni kanal za opskrbu građana euronovčanicama. Oni trebaju biti prilagođeni tako da od 1. siječnja 2023. isplaćuju isključivo eure, dok su banke do 31. prosinca 2022. dužne osigurati i adekvatnu dostupnost kuna putem bankomatske mreže. Stoga se očekuje postupno privremeno gašenje bankomata tijekom prosinca i početkom siječnja kako bi banke do 15. siječnja 2023. provele prilagodbu bankomatske mreže za isplatu eura.

Kako taj proces prilagodbe ne bi negativno utjecao na dostupnost gotovine u kunama u razdoblju do 31. prosinca 2022., odnosno u eurima nakon 1. siječnja 2023., banke će privremeno u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. za građane ukinuti naknade za transakcije podizanja gotovine debitnim karticama na bankomatima izvan vlastite bankomatske mreže pojedine banke (na bankomatima drugih banaka) u Republici Hrvatskoj. S obzirom na gustoću bankomatske mreže u Hrvatskoj, navedeno bi trebalo osigurati građanima visok stupanj dostupnosti gotovine u kunama do 31. prosinca 2022., te gotovine u eurima nakon 1. siječnja 2023.

Putem interaktivne karte bankomata koju priprema Hrvatska udruga banka u suradnji s bankama naši će građani bili informirani o lokaciji bankomata koji će do 31. prosinca isplaćivati kune, a od 1. siječnja eure.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.