Kako se postupa s računima koji se izdaju u 2023. za robu/uslugu isporučenu u 2022.?

Važne su tri stavke: datum poslovnog događanja (isporuke robe/usluge), datum izdavanja računa i datum plaćanja. Primjerice, ako je datum isporuke 15. prosinca 2022., datum izdavanja računa 15. prosinca 2022. i datum plaćanja 31. prosinca 2022., valuta unosa u poslovne knjige i valuta plaćanja jest kuna. Ako je datum isporuke 15. prosinca 2022., datum izdavanja računa 15. prosinca 2022., a datum plaćanja 15. siječnja 2023., valuta unosa u poslovne knjige jest kuna, a valuta plaćanja euro. Ako je datum isporuke 15. prosinca 2022., datum izdavanja računa 15. siječnja 2023. i datum plaćanja 15. siječnja 2023., postupak je isti kao u prethodnom slučaju, unos u poslovne knjige je u kuni, a valuta plaćanja euro.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.