Koji apoeni će biti najčešći u optjecaju?

Hrvatska narodna banka će tijekom predopskrbe distribuirati bankama najviše euronovčanica apoena 10 i 20 eura te eurokovanica apoena 1 i 2 centa. Od 1. siječnja, za potrebe opskrbe, banke će, kao i do sada, naručivati od Hrvatske narodne banke apoene prema potrebama svojih klijenata.

Hrvatska narodna banka je za potrebe predopskrbe tijekom 2022. i 2023. nabavila najviše euronovčanica apoena 10 i 20 eura te eurokovanica apoena 1 i 2 centa, a koje će najviše distribuirati za potrebe predopskrbe. Važno je napomenuti kako se nakon 1. siječnja 2023. osim euronovčanica i eurokovanica koje će distribuirati Hrvatska narodna banka tijekom predopskrbe (do 31. prosinca 2022.), na području Republike Hrvatske mogu koristiti i sve euronovčanice i eurokovanice koje imamo kod kuće ili one koje ćemo donijeti mi ili turisti iz drugih država europodručja.

Odlukom o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura (NN 105/2022) uređeno je da je banka, u razdoblju od tri mjeseca od dana uvođenja eura, dužna bankomate koji se koriste jednom kasetom za isplatu novčanica isključivo puniti apoenom od 10 eura, a bankomate koji se koriste dvjema ili trima kasetama za isplatu novčanica isključivo puniti apoenima od 10 i 20 eura. Nadalje, iznimno od navedenog, bankomati koji se koriste četirima kasetama za isplatu novčanica, banke mogu puniti i apoenom od 50 eura, uz uvjet da se za isplate do visine manje ili jednake 100 eura uvijek isplaćuju apoeni od 10 i 20 eura. Za iznose više od 100 eura isplaćuju se i apoeni od 50 eura uz uvjet da se iznos od 100 eura uvijek isplaćuje u apoenima od 10 i 20 eura. Drugim riječima, bankomati koji će biti napunjeni s apoenom 50 eura mogu isplaćivati apoene od 50 eura ukoliko se podiže 150 ili više eura. Do 100 eura bit će isplaćene novčanice od 10 i 20 eura. Nakon isteka zadanog razdoblja apoenska struktura ovisit će o poslovnoj odluci svake banke.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.