Po kojem se tečaju obavlja konverzija arhivskih financijskih podataka?

Kada je riječ o konverziji arhivskih podataka, važno je napomenuti da je povijesne podatke potrebno čuvati i u kuni i u euru, točnije za razdoblja kada je kuna bila službena valuta, pohranjuju se u kuni, a kada euro postane službena valuta, pohranjuju se u euru. U slučaju potrebe konverzije pojedinih podataka radi računovodstvenog izvješćivanja koristi se fiksni tečaj konverzije.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.