Što točno podrazumijeva iznimka od obveze dvojnog iskazivanja?

Za iznimke vrijedi da do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kuni, a od 1. siječnja 2023. u euru. Međutim, iznimke se ne odnose na obvezu poslovnog subjekta da dvojno iskazuje ukupan iznos na računima.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.