Kako će HNB objavljivati tečajnu listu nakon uvođenja eura?

Nakon uvođenja eura, Hrvatska narodna banka će svakog dana objavljivati dvije tečajne liste.

Prva tečajna lista bit će lista referentnih tečajeva eura u odnosu na druge valute koju objavljuje Europska središnja banka. Ta tečajna lista objavljivat će se istovremeno i na stranicama HNB-a i na stranicama ESB-a. Druga tečajna lista bit će tečajna lista za klijente HNB-a na kojoj će se iskazivati kupovni, srednji i prodajni tečaj eura u odnosu na druge valute, s time da će za valute za koje ESB objavljuje referentne tečajeve srednji tečaj HNB-a biti istovjetan referentnom tečaju ESB-a. Na toj tečajnoj listi Hrvatska narodna banka će nastaviti objavljivati tečajeve za isti obuhvat valuta kao i do sada. Stoga, za potrebe statističkog i računovodstvenog izvješćivanja primjenjivat će se tečajna lista HNB-a koju HNB preuzima od ESB-a.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.