U kojoj valuti će se iskazivati stanja na skrbničkom računu na mjesečnom izvještaju koje klijent zaprima?

U razdoblju od trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura do datuma uvođenja eura za klijente fizičke osobe izvještaji o stanjima iskazivat će se u kunama, a dodatno preračunati i iskazati u eurima u skladu s fiksnim tečajem konverzije. U razdoblju od datuma uvođenja eura do isteka 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura izvještaji o stanjima iskazivat će se u eurima, a dodatno preračunati i iskazati u kunama u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura izvještaji o stanjima bit će iskazani samo u eurima.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.