Ispunjava li Hrvatska maastrichtske kriterije?

Hrvatska ispunjava sve kriterije za uvođenje eura. Od 2016. Hrvatska je de facto zadovoljavala sve maastrichtske kriterije osim kriterija stabilnosti tečaja s obzirom na to da nije najmanje dvije godine provela u tečajnom mehanizmu ERM II. No, u srpnju 2020. Hrvatska je pristupila mehanizmu ERM II, te je u narednom razdoblju ispunila i taj kriterij.

Europska komisija i Europska središnja banka su 1. lipnja 2022. objavile izvješća o konvergenciji kojima informiraju Vijeće EU-a o napretku koji su države članice ostvarile u ispunjavanju kriterija za ulazak u europodručje. Ti se kriteriji odnose na stabilnost cijena, održivost javnih financija, tečajni kriterij i kriterij dugoročnih kamatnih stopa. Hrvatska je u oba izvješća ocijenjena vrlo povoljno: ne samo da je ispunila sve maastrichtske kriterije, već je i ocjena održivosti konvergencije povoljnija u odnosu na prethodna izvješća, te je također ocijenjeno da Hrvatska ispunjava uvjete pravne konvergencije odnosno da je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno s ugovorima EU-a i Statutom ESSB-a i ESB-a.

Europska komisija u svojem izvješću navodi da je Hrvatska spremna za uvođenje eura od 1. siječnja 2023., čime će se broj država Europske unije koje se koriste eurom povećati na 20. Pritom se ističe da će Vijeće EU-a konačnu odluku o uvođenju eura u Hrvatskoj donijeti u prvom dijelu srpnja ove godine, nakon što se provedu potrebne procedure i razgovori u Euroskupini i Europskom vijeću i nakon što Europski parlament da svoje mišljenje. Izvješće o konvergenciji za 2022., naglašava Europska komisija, je ključni i povijesni korak Hrvatske na putu prema uvođenju eura.

Detaljnije o ispunjavanju maastrichtskih kriterija: Hrvatska od ulaska u EU kontinuirano zadovoljava kriterij stabilnosti cijena, te i unatoč recentnom povećanju inflacije uzrokovanom rastom cijena energije i hrane, Hrvatska ne odskače od ostalih članica EU-a. Konkretno, prosječna 12-mjesečna stopa inflacije u travnju 2022. iznosila je 4,7%, što je jednako prosjeku EU-a, a referentna vrijednost za kriterij stabilnosti cijena, koja se računa kao prosječna stopa inflacije u tri države EU-a s najboljim ostvarenjem stabilnosti cijena uvećana za 1,5 postotna boda, iznosila je 4,9%. Od ulaska u ERM II u srpnju 2020. devizni tečaj kune prema euru fluktuira vrlo blizu središnjeg pariteta postavljenog na razini 7,53450 kuna za 1 euro, te Hrvatska uspješno ispunjava kriterij stabilnosti tečaja. Hrvatska je ispunila fiskalne kriterije budući da je u 2021. Hrvatska ostvarila proračunski manjak niži od 3% BDP-a te je zadovoljavajućom dinamikom nastavila smanjivati omjer javnog duga i BDP-a. Konačno, Hrvatska je zadovoljila kriterij dugoročnih kamatnih stopa – u referentnom razdoblju (svibanj 2021. – travanj 2022.) 12-mj. prosječne dugoročne kamatne stope na državne obveznice Republike Hrvatske iznosile su 0,8%, što je ispod referentne vrijednosti od 2,6%.

Od svih država članica koje još nisu uvele euro u 2022. samo Hrvatska ispunjava maastrichtske kriterije.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.