Kako je HNB održavao stabilnost tečaja tijekom sudjelovanja u mehanizmu ERM II?

Pridruživanjem tečajnom mehanizmu ERM II obvezali smo se da će se tečaj nacionalne valute u odnosu na euro održavati unutar ranije definiranog raspona u odnosu na dogovoreni središnji paritet. Međutim, iako raspon fluktuacija oko središnjeg pariteta iznosi ±15%, što je standardni raspon fluktuacija u tečajnom mehanizmu ERM II, povijesno gledano tečaj kune uvijek se kretao vrlo blizu razine središnjeg pariteta. U tom smislu, postojeća tečajna politika koju HNB provodi u proteklih više od četvrt stoljeća u potpunosti je kompatibilna s potrebom ispunjavanja maastrichtskoga kriterija stabilnosti tečaja te se ona neće mijenjati. Na isti način kao i u dosadašnjem razdoblju HNB poglavito putem interveniranja na deviznom tržištu održava tečaj stabilnim. Imajući na umu dugogodišnju praksu i reputaciju HNB-a u smislu održavanja stabilnog tečaja kune u odnosu na euro, kao i zdravu platno-bilančnu poziciju te prilično visoke međunarodne pričuve, HNB je tijekom protekle dvije godine koliko je kuna provela u mehanizmu ERM II uspješno održavao stabilnost tečaja te će to činiti i do 1. siječnja 2023. kada Hrvatska prelazi na euro.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.