Je li točno da će Hrvatska nakon uvođenja eura morati financijski pomagati drugim članicama?

Europska unija zasniva se na načelu solidarnosti, odnosno na mogućnosti da se sve države članice u slučaju potrebe mogu osloniti na zajednički instrument pomoći. I stoga, sve države članice europodručja uplaćuju u kapital Europskog mehanizma za stabilnost (instrument pomoći EU-a), što onda omogućuje relativno jeftino financiranje za državu članicu i pomoć EU-a ako se država nađe u krizi. Dakle, na istu će pomoć moći računati i Hrvatska ako to u budućnosti bude potrebno.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.