Kako će se preračunavati cijene iz kune u euro?

Način preračunavanja cijena iz nacionalne valute u euro propisan je Uredbom Vijeća EU-a iz 1997. godine. Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se sastoji od šest znamenaka. To znači da se u slučaju Hrvatske tečaj konverzije sastoji od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena se primjenjuje fiksni tečaj konverzije u cijelosti odnosno u punom brojčanom iznosu.

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno. Tek nakon što se preračunaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, cijene se mogu zaokružiti na najbliži cent.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.