Može li se konverzija u euro smatrati opravdanim razlogom za raskid ugovora o osiguranju? Mijenjaju li se prava i obveze iz postojećih ugovora?

Kada 1. siječnja 2023. euro postane službena valuta u Hrvatskoj važno je znati da to neće utjecati na prava i obaveze iz postojećih ugovora o osiguranju te da promjena valute ni na koji način ne utječe na odredbe sklopljenih ugovora niti se može smatrati valjanim razlogom za odstupanja ili izuzeća od ugovorenog, a ni kao opravdan razlog za raskid ugovora. Sve to odnosi se na sve vrste ugovora o osiguranju.

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obveze iz postojećih ugovora i zbog toga se neće sklapati novi ugovori o osiguranju niti će doći do izmjene postojećih. Ako slučajno zaboravite uplatiti dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje zaračuna zateznu kamatu, ako je tako ugovoreno, nakon uvođenja eura ona će se obračunati i iskazati u eurima za cijelo vrijeme kašnjenja u podmirivanju obaveze. Ako dođe do isplate osigurnine ili nespornog dijela štete oko datuma uvođenja eura, sve isplate do tog datuma bit će izvršene u kunama, a nakon tog vremena preračunate i isplaćene u eurima.

Kao i u ostalim financijskim djelatnostima potrošači će se u početku najviše informirati putem sredstava javnog priopćavanja, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, i putem internetskih stranica društava za osiguranje. Individualne obavijesti o stanju po osobnim ugovorima klijenti će zaprimiti najkasnije u roku od 30 dana od dana uvođenja eura.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.