Što će biti s dionicama koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi na dan uvođenja eura?

Kada je riječ o uvrštenim dionicama, Zagrebačka burza na dan uvođenja eura automatski će preračunati vrijednost dionica i iskazati je u eurima prema fiksnom tečaju, zaokruženo na najbliži eurocent. Sve novčane obaveze na temelju prava i posjedovanja vrijednosnih papira koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili nakon toga bit će ispunjene u eurima, preračunato prema zakonskim pravilima preračunavanja. Krajem godine Zagrebačka burza provest će prilagodbu svih burzovnih indeksa euru, i to preračunavanjem cijena u eure te izračunom novih divizora u eurima, pa će se od 1. siječnja 2023. referentne vrijednosti računati u eurima. Sve povijesne vrijednosti za sve indekse prije 1. siječnja 2023. ostaju nepromijenjene.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.