Koje bi glavne koristi mogla imati država?

Sama će država također od uvođenja eura imati znatne koristi, koje će se posebice isticati u području javnih financija. Baš kao i za poduzetnike i građane, uklonit će se valutni rizik i za državu. Naime, ako se promatraju svi sektori, upravo država ima najveću razinu deviznog duga, koji je u 2021. iznosio 244 milijarde kuna, od čega je više od 90% vezano uz eure. Snažnija deprecijacija znatno bi povećala teret oplate deviznog duga države. Primjerice, u slučaju deprecijacije tečaja kune prema euru od 20%, omjer javnog duga i BDP-a porastao bi za čak 11 postotnih bodova. Nakon uvođenja eura javne financije u Hrvatskoj više neće biti izložene valutnom riziku. Osim toga, kamatne će se stope približiti razinama kamatnih stopa u europodručju s obzirom na to da će se smanjiti ocjena rizika države. Time će se sniziti prosječna kamatna stopa na hrvatski javni dug, što će rezultirati uštedama na kamatnim izdacima i pozitivno utjecati na proračunski saldo. Naposljetku, znatna korist za državu bit će veća otpornost gospodarstva i financijskog sustava na krize jer će kao članica europodručja Hrvatska moći računati na dodatne izvore financiranja – monetarne operacije Europske središnje banke i zajmove europskoga stabilizacijskog mehanizma (ESM), koji su dostupni samo državama koje su uvele euro.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.