Koje bi glavne koristi mogli imati građani?

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi. Najveća je korist to što će potpuno nestati valutni rizik kojemu su izloženi svi građani koji imaju kredite vezane uz euro. Naime, iznos rate kredita više neće ovisiti o kretanju tečaja kune u odnosu na euro jer će od dana uvođenja eura građani u istoj valuti primati plaće i otplaćivati mjesečne rate svojih kredita. U situaciji kada Hrvatska ima vlastitu valutu, snažnija deprecijacija kune prema euru znatno bi otežala oplatu duga građanima koji imaju kredite vezane uz euro. Primjerice, ako glavnica stambenoga kredita iznosi 80 tisuća eura, preostali rok otplate kredita je 20 godina, a kamatna stopa iznosi 4%, u slučaju deprecijacije tečaja od 20% mjesečni trošak otplate kredita povećao bi se za 720 kuna. Uvođenjem eura građani koji otplaćuju kredite s valutnom klauzulom više neće biti izloženi ovom riziku.

Druga važna korist jest smanjenje kamatnih stopa na nove kredite. Kamatne stope smanjit će se uvođenjem eura jer će hrvatsko gospodarstvo postati otpornije i sigurnije, što će posredno bankama omogućiti da hrvatskim građanima nude povoljnije kredite. Nadalje, građani koji često putuju u inozemstvo ili obavljaju devizna plaćanja ostvarit će znatne uštede na troškovima mjenjačkih poslova, jer više neće biti potrebe za zamjenama kuna u eure i obratno. Nestanak troškova mjenjačkih poslova posebice će pogodovati građanima koji se bave turizmom (npr. iznajmljivanjem smještaja stranim turistima).

Blagostanje građana trebalo bi u srednjem i dugom roku porasti i kao posljedica pozitivnih makroekonomskih učinaka uvođenja eura, u smislu veće otpornosti, efikasnosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Jačanje hrvatskoga gospodarstva i konkurentnosti pridonijet će rastu zaposlenosti i plaća, a samim time će dati poticaj povećavanju životnog standarda hrvatskih građana. Međutim, treba naglasiti da uvođenje eura samo po sebi ne jamči ekonomski prosperitet. Održiv rast realnih dohodaka građana može se ostvariti jedino odgovornim vođenjem ekonomske politike i reformama koje će dati poticaj produktivnim investicijama privatnog sektora. Uvođenje eura pomoći će u tome da gospodarstvo bude otpornije i učinkovitije, ali ključ uspjeha ipak se nalazi u rukama nositelja ekonomske politike i poduzetnika.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.