Što će nakon uvođenja eura raditi HNB?

Uvođenjem eura HNB će postati dio Eurosustava, koji čine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke svih država europodručja. Kao dio Eurosustava HNB će aktivno sudjelovati u oblikovanju i provođenju zajedničke monetarne politike u europodručju. Konkretno, guverner HNB-a postat će punopravni član Upravnog vijeća Europske središnje banke, koje donosi sve odluke iz područja monetarne politike. HNB će biti zadužen za provedbu zajedničke monetarne politike na području Hrvatske, što znači da će hrvatske banke – kada je riječ o monetarnim operacijama – i nadalje poslovati izravno s HNB-om. Hrvatska narodna banka će tako aktivnim sudjelovanjem u kreiranju zajedničke monetarne politike utjecati na uvjete financiranja u europodručju. Nadalje, Hrvatska narodna banka također će u punoj mjeri obavljati funkciju zajmodavca u krajnjoj nuždi jer će biti u mogućnosti plasirati likvidnost bankama u istoj valuti u kojoj su njihove obveze, tj. u euru.

Osim toga, HNB će kao i dosad samostalno provoditi makroprudencijalnu politiku i na taj način osiguravati otpornost bankovnog sustava. Korištenjem instrumenata makroprudencijalne politike HNB će moći utjecati na likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost banaka u Hrvatskoj. Nadalje, u suradnji s Europskom središnjom bankom obavljat će poslove nadzora banaka te pružati informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj potrebne ESB-u. Stručnjaci HNB-a će biti ravnopravni članovi otprilike 160 odbora, pododbora, radnih skupina i drugih radnih tijela u okviru Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma što znači da će aktivno sudjelovati u kreiranju svih politika, procedura i regulativa na razini Eurosustava koji se odvijaju kroz njihov rad.

HNB će nastaviti i dalje samostalno obavljati niz aktivnosti koje i sada provodi, u skladu sa zajedničkim procedurama tamo gdje one postoje. I nakon ulaska Hrvatske u europodručje, HNB će osiguravati neometano funkcioniranje platnog sustava te izdavati i obavljati opskrbu novčanicama i kovanicama eura, obavljat će i poslove povezane s proizvodnjom službene statistike te će pratiti provedbu zaštite potrošača. Kao i dosad Hrvatska narodna banka upravljat će međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske. Također će i nadalje provoditi nadzor provedbe propisa za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Sveukupno, s uvođenjem eura poslovni zadaci za zaposlenike i rukovodstvo HNB-a se u bitnoj mjeri povećavaju.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.