Zašto Hrvatska treba uvesti euro?

Euro je već dugo duboko prisutan u hrvatskom gospodarstvu premda još nije uveden kao službena valuta. Postoji više razloga zbog čega je to tako. Hrvatska je mala i gospodarski otvorena zemlja, trgovinski jako integrirana s državama europodručja i ostalim članicama Europske unije te tri četvrtine njezine vanjskotrgovinske razmjene otpada na razmjenu s članicama EU-a. Hrvatska je također financijski integrirana s europodručjem – oko 75% aktive bankovnog sustava u vlasništvu je bankovnih grupacija čije je sjedište u državama europodručja. Hrvatska je ujedno i visokoeuroizirana zemlja, pri čemu su približno tri četvrtine ukupnih štednih depozita u bankama nominirane u eurima. Euroizacija nije nova pojava u Hrvatskoj, što je povezano s povijesnim epizodama vrlo visokih monetarnih nestabilnosti koje su potaknule građane da realnu vrijednost svoje financijske imovine zaštite na način da štede u stranoj valuti. Ta valuta je povijesno bila njemačka marka, a nakon njezine zamjene zajedničkom valutom eurom, po inerciji je tu ulogu preuzeo euro. Sve navedeno govori u prilog što bržem uvođenju eura, jer postojeće specifičnosti hrvatskoga gospodarstva u velikoj mjeri povećavaju ekonomske koristi uvođenja eura, dok istodobno umanjuju povezane troškove i eventualne rizike. U tom smislu, ekonomske koristi naveliko pretežu nad eventualnim troškovima uvođenja eura u Hrvatsku, i u kratkom, a još više u dugom roku. Stoga je u interesu Hrvatske bilo što prije poduzeti potrebne mjere kako bi se euro mogao uvesti kao službena valuta.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.