Anketiranje građana o uvođenju eura

24. ožujka 2020.

Anketa se provodi u sklopu javne rasprave o uvođenju eura koju su krajem listopada 2017. pokrenule Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka objavom “Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj”. Istraživanje javnog mnijenja dio je transparentnog i demokratski otvorenog procesa uvođenja eura, dugoročno važnog za budućnost Hrvatske i svih njezinih građana. Cilj je ove ankete utvrditi podržavaju li hrvatski građani strateško opredjeljenje Vlade i HNB-a da euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj, te jesu li svjesni svih prednosti koje će uvođenje eura donijeti hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Saznanja dobivena istraživanjem bit će dragocjena za buduću provedbu primjerenih informativnih aktivnosti kako bi se kvalitetno odgovorilo na pitanja i brige građana, odnosno za pažljivu pripremu budućih koraka u procesu.

Do sada je anketa provedena triput: u kolovozu 2018., u veljači 2019. godine i u ožujku 2020. Planirano je da se anketno ispitivanje nastavi provoditi dva puta godišnje. Anketa se provodi na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, starosti od 18 do 79 godina, u telefonskom istraživanju (CATI). Istraživanje obrađuje četiri tematske cjelina: korištenje eura u RH od strane građana, informiranost o uvođenju eura u RH, stavove građana o uvođenju eura u RH i očekivanja od uvođenja eura. Za HNB istraživanje provodi agencija Ipsos.

Želite znati više?

Top tagovi (Vijesti)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.