Distribucija početnih paketa eurokovanica za potrošače

15. prosinca 2022.

Početne pakete eurokovanica prodaju poslovnice banaka, HP-Hrvatske pošte d.d. i Financijske agencije na ukupno oko 2.000 lokacija, a građani ih mogu nabaviti do 31. prosinca 2022., odnosno do iscrpljenja zaliha.

HP-Hrvatska pošta d.d. prodaje početne pakete eurokovanica na temelju ugovora s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

Financijska agencija (Fina) prodaje početne pakete eurokovanica na temelju ugovora s više poslovnih banaka.

Hrvatska narodna banka osigurava početne pakete eurokovanica svim poslovnim bankama u osam svojih gotovinskih centara na temelju ugovorenih količina, ali ne i izravno HP-Hrvatskoj pošti d.d. i Fini. U tablici, koja će se ažurirati dnevno, HNB će objavljivati količine isporučenih paketa i količine paketa dostupnih u bankama.

Također, kako bi se skratilo vrijeme čekanja u poslovnicama banaka, HNB je preporučio bankama da pri zamjeni kuna za početne paketa eurokovanica ne traže od građana predočenje osobne iskaznice.

Stanje na kraju dana: 31. prosinca 2022.
Ukupna proizvodnja 1.200.000 komada
Banke ukupno naručile 1.126.938 komada 100%
HNB isporučio u osam gotovinskih centara 1.168.800 komada 104%*
Banke preuzele od HNB-a 1.126.939 komada 100%
Banke, HP-Hrvatska pošta d.d., Financijska agencija prodale potrošačima 861.226 komada 76%
Raspoloživo u bankama 265.712 komada 24%
Raspoloživo u gotovinskim centrima HNB-a 41.861 komada 4%
Preostalo za distribuciju u gotovinske centre HNB-a 0 komada 0%

* HNB je 15. prosinca 2022. isporučio gotovinskim centrima više od naručene količine početnih paketa eurokovanica.

Želite znati više?

Top tagovi (Građani)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.