ESB objavio popis bugarskih i hrvatskih banaka koje će izravno nadzirati od listopada 2020.

11. rujna 2020.

  • Nakon uspostave bliske suradnje provedena je procjena značajnosti banaka i ESB uskoro počinje izravno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam banaka u Hrvatskoj.
  • ESB uskoro počinje izravno nadzirati jednu novu austrijsku bankovnu grupu.

Nakon uspostave bliske suradnje sa središnjom bankom Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka) i Hrvatskom narodnom bankom te procjene značajnosti banaka u Bugarskoj i Hrvatskoj Europska središnja banka (ESB) danas je najavila da će početi izravno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam banaka u Hrvatskoj.

Naime, ESB će biti odgovoran za izravni nadzor četiriju bugarskih i sedam hrvatskih društava kćeri postojećih značajnih bankovnih grupa sa sjedištima u Belgiji, Grčkoj, Italiji i Austriji. Time će se ispuniti regulatorni zahtjevi za izravni nadzor ESB-a nad a) svim bankama u značajnim grupama na pojedinačnoj razini i b) najmanje trima najznačajnijim bankama u svakoj državi.

ESB će izravno nadzirati i dvije nove institucije: DSK Bank AD u Bugarskoj od 1. listopada i grupu Addiko Bank AG u Austriji od 7. listopada. U sklopu nadzora grupe Addiko Bank AG nadzirat će se njezina društva kćeri Addiko Bank d.d. u Sloveniji i Addiko Bank d.d. u Hrvatskoj.

Cjelovit popis izravno nadziranih banaka nalazi se u tablici u nastavku.

ESB će biti odgovoran i za nadgledanje nadzora manje značajnih institucija te za zajedničke postupke koji se odnose na sve nadzirane subjekte u Bugarskoj i Hrvatskoj.

 

Država članica Banka koju ESB izravno nadzire zbog bliske suradnje Matično društvo značajne grupe kojoj banka pripada Primjedbe
Bugarska UniCredit Bulbank AD UniCredit S.p.A. najveća banka u Bugarskoj
Bugarska DSK Bank AD druga banka po veličini u Bugarskoj
Bugarska United Bulgarian Bank AD KBC Group NV treća banka po veličini u Bugarskoj
Bugarska Eurobank Bulgaria AD Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.
Bugarska Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD Raiffeisen Bank International AG
Hrvatska Zagrebačka banka d.d. UniCredit S.p.A. najveća banka u Hrvatskoj
Hrvatska Privredna banka Zagreb d.d. Intesa Sanpaolo S.p.A. druga banka po veličini u Hrvatskoj
Hrvatska Erste & Steiermärkische Bank d.d. Erste Group Bank AG treća banka po veličini u Hrvatskoj
Hrvatska PBZ stambena štedionica d.d. Intesa Sanpaolo S.p.A.
Hrvatska Raiffeisenbank Austria d.d. Raiffeisen Bank International AG
Hrvatska Raiffeisen stambena štedionica d.d. Raiffeisen Bank International AG
Hrvatska Sberbank d.d. Sberbank Europe AG
Hrvatska Addiko Bank d.d. Addiko Bank AG
Slovenija Addiko Bank d.d. Addiko Bank AG
Austrija Addiko Bank AG

 


Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Nicosu Keranisu, tel. +49 172 758 7237.

Europska središnja banka
glavna uprava Odnosi s javnošću, odjel Odnosi sa svjetskim medijima
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
telefon: +49 69 1344 7455, e-adresa: media@ecb.europa.eu, mrežne stranice: www.bankingsupervision.europa.eu

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Želite znati više?

Top tagovi (Vijesti)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.