Eurokovanice

10. srpnja 2022.

Euro je od 1. siječnja 2023. zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Eurokovanice se izdaju u apoenima od 2 i 1 eura te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 centa. Eurokovanice s nacionalnom stranom Republike Hrvatske proizvode se u Hrvatskoj kovnici novca d.o.o.

Eurokovanice se izdaju u osam različitih apoena: 2 i 1 eura te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 centa. Eurokovanice imaju zajedničku europsku stranu i nacionalnu stranu svojstvenu državi članici Eurosustava.

Zajednička strana eurokovanica

Zajedničku stranu eurokovanica dizajnirao je Luc Luycx iz Belgijske kraljevske kovnice, čiji su inicijali vidljivi na svakoj eurokovanici. Na zajedničkoj strani eurokovanica prvog dizajna apoena od 2 i 1 eura te 50, 20 i 10 centi prikazani su apoen kovanice, naziv valute, zemljovid Europe koji obuhvaća prikaz država članica prije proširenja 1. svibnja 2004. i 12 zvijezda zastave Europske unije.

Eurokovanice drugog dizajna, koje su u optjecaju od 2007. godine, apoena od 2 i 1 te 50, 20 i 10 centi na zajedničkoj strani umjesto zemljovida Europe koji obuhvaća prikaz država članica prije proširenja 1. svibnja 2004. prikazuju cjeloviti zemljovid Europe.

Prvi dizajn, 2002. do 2007. (primjer 2 eura)
Drugi dizajn, od 2007. (primjer 2 eura)

Na zajedničkoj strani eurokovanica apoena od 5 centi te 2 centa i 1 cent prikazani su apoen kovanice, naziv valute, prikaz Europe na zemaljskoj kugli u odnosu na Afriku i Aziju te 12 zvijezda koje simboliziraju zastavu Europske unije.

Nacionalna strana eurokovanica

Dizajn nacionalne strane optjecajnih eurokovanica obavezno sadrži 12 zvijezda koje simboliziraju zastavu Europske unije, godinu izdanja te oznaku imena države članice izdavateljice. Dizajn se smije mijenjati jednom u 15 godina. Prijevremena promjena dizajna nacionalne strane optjecajnih eurokovanica iznimno je dozvoljena u slučajevima kada nacionalna strana eurokovanice prikazuje poglavara, a dođe do promjene.

 

Svaka država članica Europske unije koja kao zakonsko sredstvo plaćanja upotrebljava valutu euro, izdaje eurokovanice sa svojom nacionalnom stranom uz suglasnost Europske komisije. Svaka država članica samostalno odlučuje hoće li se na nacionalnoj strani svih apoena eurokovanica prikazivati isti ili različiti motivi. Neke države odlučile su na sve apoene eurokovanica implementirati jednake motive, dok su se pojedine odlučile za različite motive za svaki apoen. Najviše se država odlučilo za tri skupine motiva razvrstanih prema apoenima tako da 1 i 2 eura čine jednu skupinu, 50, 20 i 10 centi drugu skupinu te 5, 2 i 1 centi treću skupinu.

Pregled svih eurokovanica po apoenima na stranicama Europske središnje banke:

2 eura: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2euro/html/index.hr.html

1 euro: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/1euro/html/index.hr.html

50 centi: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/50cents/html/index.hr.html

20 centi: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/20cents/html/index.hr.html

10 centi: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/10cents/html/index.hr.html

5 centi: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/5cents/html/index.hr.html

2 centa: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2cents/html/index.hr.html

1 cent: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/1cent/html/index.hr.html

Želite znati više?

Top tagovi (Euro)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.