Koje promjene pri uvođenju eura očekuju ulagatelje u investicijske fondove?

Ako ulažete u investicijske fondove dobro je znati da će se cjelokupan proces konverzije u euro odvijati automatski te da nećete morati poduzimati dodatne aktivnosti. Sama promjena izražavanja vrijednosti udjela u drugoj valuti neće utjecati na umanjenje vrijednosti fonda i neće negativno utjecati na vaše ulaganje.

Važno je znati da uvođenje eura može imati utjecaja na strategiju ulaganja investicijskog fonda ako je ona usko vezana uz kunu te u tom slučaju dosadašnji ulagatelji mogu odlučiti izaći iz fonda bez naplate izlazne naknade. O eventualnim promjenama strategije ulaganja društva za upravljanje moraju na vrijeme obavijestiti svoje ulagatelje.

Prva obavijest bit će putem sredstava javnog priopćavanja te putem obavijesti na internetskim stranicama društava za upravljanje.  Individualna obavijest koja se odnosi na osobno stanje udjela u fondu udjelničari će zaprimiti kao zasebnu obavijest ili u sklopu godišnjeg izvještaja, a dobit će ju najkasnije do kraja siječnja 2023. te će ona uključivati informaciju i o svim eventualnim izmjenama. Informacija će biti poslana uobičajenim komunikacijskim kanalom pa to može biti i e-mailom, a ne nužno klasičnom poštom.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.