Može li se ranije početi s dvojnim iskazivanjem cijena od predviđenog datuma 5. rujna 2022.?

Razdoblje dobrovoljnoga dvojnog iskazivanja počinje od dana nakon dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura, a kojom će biti utvrđen i fiksni tečaj konverzije. S pretpostavkom da su ostvareni svi tehnički preduvjeti, od tada poslovni subjekti mogu krenuti s dvojnim iskazivanjem jer će znati i fiksni tečaj konverzije, što je podatak bez kojega se ne mogu ispravno primijeniti pravila preračunavanja i zaokruživanja propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.