Od kada do kada vrijedi pravilo dvojnog iskazivanja cijena za sve prodajne djelatnosti u privatnom sektoru (trgovine, kafiće, uslužne djelatnosti, obrte…)?

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte započinje 5. rujna 2022. Uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti, poslovni subjekti mogu već u srpnju 2022. započeti dobrovoljno dvojno iskazivati cijene i novčane iskaze vrijednosti jer tada će biti poznat fiksni tečaj konverzije, no nikako prije jer upravo je fiksni tečaj konverzije podatak koji je nužan i bez kojega se ne mogu ispravno primijeniti pravila preračunavanja i zaokruživanja propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.